Voorwaarden


**1. Definities**

1.1. "Verkoper" verwijst naar Conchobar Amplified Chocolate BV, een in Nederland geregistreerd bedrijf.

1.2. "Koper" verwijst naar elke persoon, rechtspersoon of organisatie die chocoladeproducten koopt via de webshop van de Verkoper.

1.3. “Goederen” verwijst naar de chocoladeproducten die te koop worden aangeboden op de webshop.

1.4. "Webshop" verwijst naar het online platform waarop de Verkoper Goederen aanbiedt en verkoopt.

1.5. ‘EU’ verwijst naar de Europese Unie.


**2. Toepasbaarheid**

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, bestellingen en verkopen tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot de verkoop van Goederen via de webshop.


**3. Bestellingen en prijzen**

3.1. De prijzen op de webshop zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.2. Bestellingen geplaatst door de Koper zijn onderworpen aan aanvaarding door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren.

3.3. De Verkoper kan de prijzen en beschikbaarheid van Goederen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.


**4. Betaling**

4.1. De betaling voor goederen moet door de koper worden gedaan op het moment van de bestelling via de betaalmethoden die op de webshop worden aangeboden.


**5. Levering**

5.1. De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om Goederen binnen de EU te leveren binnen de op de webshop aangegeven tijd. De levertijden kunnen variëren en de verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen als gevolg van factoren waarover hij geen controle heeft.

5.2. De Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige verzendinformatie. Als de Koper onjuiste of onvolledige verzendinformatie verstrekt, wat resulteert in een mislukte levering, kan de Koper verantwoordelijk zijn voor extra verzendkosten.

5.3. Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen gaat bij levering over op de Koper.


**6. Retouren en terugbetalingen (voedingsproducten)**

6.1. Omdat de Goederen voedselproducten zijn, zijn retourzendingen en terugbetalingen niet mogelijk, behalve in gevallen waarin de Goederen defect zijn of de Verkoper een fout heeft gemaakt in de bestelling.

6.2. Als de ontvangen goederen defect zijn of als er een fout in de bestelling zit, moet de koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de verkoper om een ​​vervanging of terugbetaling te regelen. In dergelijke gevallen kan de Verkoper fotografisch bewijsmateriaal of andere documentatie nodig hebben om de claim te verwerken.


**7. Aansprakelijkheid en garantie**

7.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade.

7.2. De Verkoper biedt garantie op Goederen zoals vereist door de Nederlandse en EU-wetgeving. Eventuele gebreken of non-conformiteiten dienen binnen een redelijke termijn aan de Verkoper te worden gemeld.


**8. Gegevensbescherming en privacy**

8.1. De Verkoper zal persoonlijke gegevens van de Koper verzamelen, verwerken en opslaan in overeenstemming met de Nederlandse en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer details verwijzen wij u naar het Privacybeleid op de webshop.


**9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**

9.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.


**10. Gemengd**

10.1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Verkoper worden gewijzigd, waarbij de meest recente versie op de webshop wordt geplaatst.

Cart

No more products available for purchase